Kemerdekaan yang Sejati

Kemerdekaan rohani adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 8:30-36, Yesus membicarakan tentang perhambaan dan kemerdekaan. Orang yang hidup dalam dosa adalah hamba dosa. Ini adalah perhambaan secara rohani. Satu-satunya cara untuk seseorang memiliki kemerdekaan rohani ialah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Bangsa kita Indonesia, adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa ini tidak lagi terkekang oleh penjajahan dari bangsa lain. Tetapi, bagaimana dengan kehidupan rohani rakyatnya? Apabila kita masih hidup di dalam dosa, sebenarnya kita masih berada dalam belenggu penjajahan iblis. Selamat bermerdeka di dalam Kristus!

 

Diambil dan disunting seperlunya dari: Majalah Sahabat Gembala Agustus 1995