Jalan yang Benar Memperoleh Hidup yang Kekal

 Informasi COVID-19 untuk orang Kristen ada di:corona.sabda.org

Oleh: Ja Servent

Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat bagi Segala Bangsa

BAB 1. Jalan yang Benar

"Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." (Matius 7:12-14)

Yesus Kristus adalah Jalan yang Benar

Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. (Yohanes 14:6)

BAB 2. Kesaksian Yesus Kristus Tentang Dirinya. Baca: Yohanes 5:19-47

BAB 3. Rumah Bapa di Surga. Baca: Yohanes 14:1-14

BAB 4. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat

Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. (Kisah Para Rasul 11:20)

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. (Roma 10:9)

Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus. (1 Korintus 12:3)

Karena Anak manusia (Yesus Kristus) adalah Tuhan atas hari Sabat." (Matius 12:8)

Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak manusia (Yesus Kristus) adalah Tuhan atas hari Sabat." (Lukas 6:5)

Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. (1 Yohanes 2:22)

Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. (1 Yohanes 4:15)

Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. (I Yohanes 5:1)

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. (Lukas 2:11)

Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia. (1 Yohanes 4:14)

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, (Filipi 3:20)

Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. (2 Petrus 1:11)

Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. (2 Petrus 3:18)

Dialah (Yesus Kristus) yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. (Kisah Para Rasul 5:31)

dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. (2 Tim. 1:10)

BAB 5. Keselamatan dan Hidup yang Kekal

Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. (Mazmur 119:155)

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. (Roma 10:13)

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. (Kisah Para Rasul 2:21)

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.()Efesus 2:8-9

Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan--yaitu kamu sendiri--, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." (Kisah 4:11-12) 2

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia (Yesus Kristus) harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. (Yohanes 3:14-15)

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. (Yohanes 6:47)

Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. (I Yohanes 2:25)

Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. (Yeremia 10:10)

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. (Roma 6:23)

Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. (Yudas 1:21)

Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya (Yesus Kristus). (1 Yohanes 5:11)

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." (Yohanes 3:36)

Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah (Yesus Kristus), tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. (1 Yohanes 5:13)

BAB 6. Jalan yang Benar dan Hidup yang Kekal bagi Segala Bangsa

Bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal?

1. Akuilah di hadapan Allah di Surga bahwa Anda telah berdosa.
2. Akuilah bahwa Anda memerlukan Juruselamat.
3. Terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juruselamat Anda.

Doa Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat

SIAPAPUN ANDA SEKARANG, DI MANA PUN ANDA BERADA SEKARANG, APAPUN KEADAAN ANDA, APAPUN LATAR BELAKANG SAUDARA SEKARANG, JANGAN TUNDA-TUNDA LAGI! LAKUKAN SEKARANG JUGA! TERIMALAH YESUS KRISTUS MENJADI TUHAN DAN JURUSELAMATMU! JANGAN TUNDA-TUNDA LAGI! KATAKAN (UCAPKAN) DALAM DOAMU:

"ALLAH DI SURGA, AKU MOHON PENGAMPUNAN UNTUK SEMUA DOSA, KESALAHAN, PELANGGARAN, YANG SUDAH AKU LAKUKAN. AKU BERDOSA DI HADAPAN ENGKAU DAN SURGA.(sebutkan semua dosa Saudara). AKU MOHON AMPUN UNTUK SEMUA DOSAKU. AKU JUGA MAU MENGAMPUNI SIAPA SAJA YANG SUDAH BERSALAH DAN BERDOSA TERHADAPKU. (sebutkan nama mereka...). AKU MENGAMPUNI MEREKA UNTUK SEMUA KESALAHAN YANG MEREKA PERBUAT. SEKARANG, AKU INGIN MENERIMA YESUS KRISTUS MENJADI TUHANKU DAN JURUSELAMATKU."

Katakan (ucapkan) dalam doamu:

"YESUS, MASUKLAH KE DALAM HATIKU. JADILAH TUHAN DAN JURUSELAMATKU, SEUMUR HIDUPKU.
AKU PERCAYA ENGKAU MATI DI ATAS KAYU SALIB BAGIKU.
AKU PERCAYA KUASA DARAHMU SUDAH MEMULIHKAN HIDUPKU.
AKU PERCAYA ALLAH SUDAH MEMBANGKITKAN ENGKAU PADA HARI KETIGA DARI ANTARA ORANG MATI.
YESUS, SEKARANG AKU PERCAYA ENGKAU SUDAH BANGKIT DAN HIDUP BAGIKU.
TULISKAN NAMAKU DALAM KITAB KEHIDUPANMU.
TERIMA KASIH ALLAH, DI DALAM NAMA YESUS KRISTUS TUHANKU DAN JURUSELAMATKU AKU BERDOA, AMIN."

Selanjutnya, berdoalah kepada Allah Bapa di Surga untuk menemukan Gereja Kristen yang benar. Gereja Kristen yang berjalan dalam kebenaran firman Allah yang kudus tanpa ada tambahan ajaran lain yang bersifat tradisi yang bertentangan dengan firman Allah, Alkitab. Berilah dirimu dibaptis dan bertumbuh dalam iman yang benar di Gereja Kristen yang benar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. GOD BLESS US.